Πορτογαλία

Σε αντίθεση με τους Πορτογάλους, οι συνταξιούχοι που έχουν «μη μόνιμη» κατοικία στην Πορτογαλία απαλλάσσονται από την καταβολή φόρων. Η σχετική νομοθεσία ισχύει από το 2009 και έχει προσελκύσει έκτοτε μεγάλο αριθμό αλλοδαπών συνταξιούχων. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που ορισμένες χώρες να εξετάζουν τώρα την λήψη αντιμέτρων.

«Μη μόνιμη» κατοικία σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζουν 180 μέρες το χρόνο στην Πορτογαλία. Τουλάχιστον επίσημα και θεωρητικά. Διότι στην πράξη αυτό ουδέποτε ελέγχεται από τις πορτογαλικές Αρχές.