Πώς βλέπουν οι Ευρωπαίοι την Αμερική του Μπάιντεν

Europe

Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (64%) εμπιστεύεται την φιλελεύθερη τάξη είτε αυτή εκφράζεται από την Ευρώπη (35%) είτε από την γενικότερη έννοια της Δύσης (20%) είτε από τις ΗΠΑ (9%). Ωστόσο δεν είναι ασήμαντο το ποσοστό που πιστεύει πως το βασικό χαρακτηριστικό σήμερα είναι η παρακμή (29%). Αυτό προκύπτει από τη νέα δημοσκοπική μελέτη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα.  Η μελέτη φέρει την υπογραφή του προέδρου του Κέντρου για τις Φιλελεύθερες Στρατηγικές (Centre for Liberal Strategies), Ivan Krastev, και του Διευθυντή του ECFR, Mark Leonard.

We trust

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής:

1. Μπορεί οι περισσότεροι Ευρωπαίοι να χάρηκαν με την εκλογική νίκη του Joe Biden, ωστόσο δεν είναι πεπεισμένοι ότι ο νέος πρόεδρος μπορεί να αποκαταστήσει τις ΗΠΑ ως την ηγετική παγκόσμια δύναμη.

2. Η στάση των Ευρωπαίων έναντι των ΗΠΑ έχει αλλάξει ριζικά. Η πλειοψηφία των πολιτών των βασικών ευρωπαϊκών χωρών θεωρεί πια ότι το αμερικανικό πολιτικό σύστημα είναι διαβρωμένο και ότι η Ευρώπη δεν μπορεί απλά να βασίζεται στις ΗΠΑ για την άμυνα και την στήριξή της. 

3. Οι ίδιοι πολίτες αξιολογούν τα δικά τους πολιτικά συστήματα πολύ θετικότερα από ότι το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ. Επίσης, θεωρούν σημαντικότερο εταίρο την Γερμανία από τις ΗΠΑ.

4. Η εξασθένιση των ΗΠΑ έχει γεωπολιτικές συνέπειες. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Κίνα θα είναι, σε ορίζοντα δεκαετίας, πολύ ισχυρότερη από ό,τι οι ΗΠΑ και ως εκ τούτου τάσσεται υπέρ της ουδετερότητας της εκάστοτε χώρας του ερωτηθέντος, σε περίπτωση σύγκρουσης των δύο υπερδυνάμεων. Παρόλα αυτά, τα 2/3 των ερωτηθέντων κρίνουν ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει τις δικές της αμυντικές δυνατότητες.

5. Παρότι η διατλαντική συνεργασία έχει μεγάλη δυναμική επανεκκίνησης, η Ουάσινγκτον δεν μπορεί πλέον να θεωρεί δεδομένη την ευθυγράμμιση της ΕΕ με τις ΗΠΑ έναντι της Κίνας. Επιπλέον, η γνώμη των πολιτών αναμένεται να επηρεάσει την πορεία των ευρωατλαντικών σχέσεων, πολύ περισσότερο από όσο συνέβαινε στο παρελθόν -και συνεπώς αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Ολόκληρη η μελέτη μπορεί να βρεθεί εδώ: https://ecfr.eu/publication/the-crisis-of-american-power-how-europeans-see-bidens-america/