Συμφωνία Πρεσπών

Στις 17 Ιουνίου 2018 στις Πρέσπες, η Ελλάδα και η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) υπέγραψαν συμφωνία για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας της δεύτερης. Κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι όταν δύο (ή περισσότερα) μέρη καταλήξουν σε συμφωνία είναι ένα καλό σημάδι για συνεργασία, πρόοδο και ειρηνικές σχέσεις μεταξύ των κρατών στην διεθνή πολιτική. Φυσικά, η επίτευξη συμφωνίας προϋποθέτει συμβιβασμούς και από τα δύο μέρη, προκειμένου να είναι ένα παιχνίδι θετικού αθροίσματος, δηλαδή μια κατάσταση που θα ωφελεί όλα τα μέρη.